Szkolenia i Egzaminy Motorowodne na Mazurach


OFERTA1. Organizujemy jedno dniowe szkolenia zakończone egzaminem na:

- patent sternika motorowodnego,
- patent morskiego sternika motorowodnego,
- licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających.

PATENTY:

  Sternik Motorowodny

Wymagania
  1. Ukończony 14 rok życia
  2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia
  1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach
    wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu,
    w porze dziennej.

  Morski Sternik Motorowodny

Wymagania
  1. Ukończony 18 rok życia
  2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie
    co najmniej 200 godzin żeglugi
  3. Zdanie egzaminu na stopień Motorowodnego Sternika Morskiego

Uprawnienia
  1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

LICENCJA:

na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania
  1. Ukończony 18 rok życia
  2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
  3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia
  1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
  2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów
    pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów
    żaglowych i jachtów motorowych.

2. Organizujemy egzaminy na w/w stopnie.Szkolenia i Egzaminy Motorowodne
tel: 513 630 313
e-mail: info@krolyacht.pl