Szkolenia i Egzaminy Motorowodne na Mazurach


CENY1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  - patent sternika motorowodnego - wynosi 250 zł
  - patent motorowodnego sternika morskiego - wynosi 350 zł
  - licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - wynosi 250 zł

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.
Egzamin

Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kursu.
Składa się z części teoretycznej: test jednokrotnego wyboru, praktycznej: manewry wykonywane na jachcie.

Wymagania przystąpienia do egzaminu:

- dokument tożsamości,
- osoby do 26 roku życia, uczące się - dokument uprawniający do zniżki,
- osoby nieletnie - zgodę rodziców lub opiekunów,


2. Ceny kursu:

- patent sternika motorowodnego - 500 zł
- patent motorowodnego sternika morskiego - 990 zł
- licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - 400 zł

Klienci ośrodków w których prowadzone są kursy - 5% zniżki z ceny kursu.
Szkolenia i Egzaminy Motorowodne
tel: 513 630 313
e-mail: info@krolyacht.pl