Szkolenia i Egzaminy Motorowodne na Mazurach


CENY1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
  - patent sternika motorowodnego - wynosi 250 zł
  - patent motorowodnego sternika morskiego - wynosi 350 zł
  - licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - wynosi 250 zł

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Egzamin
Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kursu.
Składa się z części teoretycznej: test jednokrotnego wyboru, praktycznej: manewry wykonywane na jachcie.

Wymagania przystąpienia do egzaminu:
- dokument tożsamości,
- osoby do 26 roku życia, uczące się - dokument uprawniający do zniżki,
- osoby nieletnie - zgodę rodziców lub opiekunów,

2. Ceny szkoleń na:
- patent sternika motorowodnego - 550 zł
- patent motorowodnego sternika morskiego - 1000 zł
- licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - 250 zł

Szkolenia i Egzaminy Motorowodne
info@krolyacht.pl